fbpx

Online Business Manager (OBM)

Wat is een OBM?

 

Een Online Business Manager is een virtuele support professional die het management van online ondernemingen uitvoert, inclusief het dagelijks projectmanagement, uitvoering, analyses en team beheer.

Wat doet een OBM?

De rol van een OBM is er voor zorgen dat de juiste ZAKEN gedaan worden op de juiste TIJD, op de juiste MANIER en door de juiste MENSEN.

Een Online Business Manager is verantwoordelijk voor:

 • Project Management : het maken van plannen en het managen van projecten tot ze klaar zijn, inclusief lanceringen, programma beheer, het creëren van nieuwe inkomensstromen, updaten van websites, enzovoort.
 • Operations Management : het automatiseren van systemen en het creëren van processen van alle dagelijkse activiteiten van het bedrijf, om het verloop ervan te stroomlijnen en te versimpelen.
 • Metrics Management : het bijhouden van statistieken voor belangrijke bedrijfsactiviteiten om te bekijken wat werkt en wat niet werkt, zodat besluiten genomen kunnen worden voor continue groei.
 • People / Team Management : delegeren, managen en leiden van de inspanningen van het team om bedrijfsdoelen te halen.

Een OBM werkt samen met ondernemers van bedrijven met miljoenen omzet en is de link tussen de bedrijfseigenaar en de rest van het team. Net als de rol van de Operations Manager of COO in een traditioneel bedrijf.

 

Specifieke verantwoordelijkheden:

 • Beheer van verschillende projecten (tegelijk) van idee tot uitvoering, inclusief het maken van een projectplan en de invoering van een online gecentraliseerd project management systeem.
 • Ontwikkeling en onderhoud van een Standard Operating Procedure en bedrijfs trainings handboek voor het bedrijf. Alle systemen en procedures moeten opgenomen en beheerd worden.
 • Beheer van de technologie en de details van de trainingsprogramma’s, inclusief het plannen van klassen, het sturen van herinneringen, beheer van opnames/materialen en het invoeren van een trainings beheer centrum voor alle programma’s.
 • Identificatie en zoeken van team leden indien nodig, voor projecten en/of voor permanent.
 • Delegeren aan verschillende leden van het team (inclusief verkopers) voor het voltooien van uitvoerende taken, het stellen van prioriteiten en voortdurende follow-up indien nodig.
 • Invoering (uitvoering) van uitvoerende taken binnen projecten met een oog voor detail en de mogelijkheid om in de diepte te duiken.
 • Communicatie met samenwerkende en affiliate partners, het beheer van een marketing kalender, reclame berichten.
 • Controleren van de website en van product informatie op verbeteringen en accuratesse.
 • Samenwerking tbv het creëren van nieuwe producten of programma’s – samenwerking met het team om systemen en structuur op te zetten voor nieuw aanbod.
 • Creatie en onderhoud van gedetailleerde lancerings kalender voor online aanbod.

Natuurlijk kan er in overleg tussen de ondernemer en de OBM nog andere zaken aan deze meest voorkomende taken worden toegevoegd.

Er zijn overeenkomsten met de rol van virtual assistant in sommige aspecten, maar ook veel verschillen. 

Wat is het verschil tussen een VA en een OBM?

 

Hoewel ze vergelijkbaar zijn, zijn er een aantal belangrijke verschillen tussen de rol van een Online Business Manager en een VA.

Als je een VA bent of een OBM wilt worden is het heel belangrijk om deze verschillen te begrijpen, zodat je
a) Kan besluiten welke rol het beste bij je past en dan
b) Het verschil duidelijk kunt maken aan je cliënten.

Als je een ondernemer bent dan is het belangrijk om duidelijk te hebben
a) Wat jouw bedrijf eigenlijk precies nodig heeft en dan
b) Kunt bekijken of je een VA of een OBM daarvoor nodig hebt.

Hieronder volgt een vergelijkingstabel om iedere rol uit te leggen, inclusief hoe ze samen werken. En ook om helder te maken wanneer een ondernemer een VA of een OBM zou moeten inhuren.

Kijk voor nog meer informatie over VA’s onder ‘Virtual Assistant’.

 

Online Business Manager

Virtual Assistant

FOCUS

De focus van de OBM is op ‘management‘ (beheer) – ze worden ingehuurd om de grote lijnen in de gaten te houden en alle onderdelen te beheren (projecten, teamleden, uitvoering, uitgaven), zodat alle projecten op tijd en efficiënt worden uitgevoerd.

De focus van de VA is op ‘uitvoering‘ – zij worden ingehuurd om bepaalde taken uit te voeren of om bepaalde projecten te voltooien. Zij zijn ook degenen die het werk doen.

SUCCES

Een OBM is er verantwoordelijk voor dat iedereen zijn taken en projecten op tijd voltooit en inlevert. Het team is tevreden en gemotiveerd. Systemen lopen soepel en efficiënt.

Een VA is verantwoordelijk voor haar eigen taken en projecten en dat zij op tijd voltooid en ingeleverd worden.

AANTAL CLIENTEN

Vanwege het niveau van verantwoordelijkheid voor iedere cliënt, kan een OBM maar werken met 2 of 3 specifieke grotere cliënten.

VA’s werken over het algemeen voor 5-10 cliënten en moet het werk en de verwachtingen van meerdere cliënten managen

VERGOEDING

Basis + bonus structuur
Misschien begin je met een betaling per uur of op basis van een retainer, maar als je officieel een OBM bent kun je overstappen naar een op bonussen gebaseerde vergoeding.

Op uur- of project-basis
De meeste VA’s rekenen per uur, die ook van tevoren geïnd kan worden als retainer, of maandelijks voor de gewerkte uren. Sommigen rekenen een vast bedrag voor bepaalde projecten.

TOEKOMST MOGELIJKHEDEN

Als business manager die het vertrouwen heeft van een aantal ondernemers, met een team dat de uitvoering doet en een goed verdienpotentieel, heb je de mogelijkheid een leven op te bouwen waarin je je niet over de kop hoeft te werken om vrij te nemen.

In het uurtje factuurtje VA model, is je inkomen direct afhankelijk van de gewerkte uren. En moet je dezelfde of meer aantallen uren werken om het gewenste inkomensniveau te bereiken

WAAROM ONDERNEMERS ZE INHUREN

Ondernemers willen een OBM inhuren als hun bedrijf zo ver gegroeid is als mogelijk met alleen de ondernemer als leiding. Meestal is dat rond een miljoen omzet. Dan wil de ondernemer niet meer de dagelijkse uitvoering runnen. Zij hebben dan iemand nodig die dit van hen overneemt.

Ondernemers huren VA’s in om verschillende taken en projecten uit te voeren. Meestal is dit vanaf het begin van hun onderneming (opzet van verschillende onderdelen), maar ook daarna hebbben ze VA’s nodig ter ondersteuning terwijl het bedrijf groeit.