fbpx

Vanaf het moment dat je een e-maillijst begint en gekozen hebt voor Laposta, kun je een automation starten in Laposta. Automations zijn automatisch verstuurde e-mails. Handig als je een weggever hebt en de aanvrager niet alleen de weggever wilt sturen, maar ook nog een aantal welkomst- en/of vervolgmails, voordat de aanvrager op de e-maillijst komt waarvandaan je de nieuwsbrieven gaat versturen. Maar natuurlijk zijn er ook allerlei andere automatische e-mails mogelijk.

HOE BEGIN JE EEN AUTOMATION IN LAPOSTA ?

Door bovenaan naar de tab Automations te gaan en te klikken op de knop ‘Maak een nieuwe automation’. Je komt dan in de editor terecht, waar je de automation kunt samenstellen. Elke automation moet ergens beginnen, dus eerst leg je vast welke actie de automation moet starten. Een automation kan meerdere startmomenten hebben.

1. Inschrijven

De automation start zodra er een nieuwe inschrijving is. Kies vervolgens bij welke lijst de inschrijving gedaan moet worden. Je kunt ook kiezen voor ‘Elke lijst’, dan maakt het niet uit in welke lijst de inschrijving plaatsvindt.

2. Wijzigen

De automation begint zodra een veld van een relatie gewijzigd wordt. Bijvoorbeeld als het veld ‘Aankoop gedaan’ naar ‘Ja’ gewijzigd wordt. Kies vervolgens bij welke lijst de wijziging gedaan moet worden. Kies dan naar welk veld gekeken moet worden. U kunt ook kiezen voor ‘Elk veld’, dan maakt het niet uit in welk veld gewijzigd wordt. Kies je wel een veld, dan kun je vervolgens aangeven of elke wijziging van dit veld de automation moet starten, of dat dit alleen mag bij een specifieke waarde.

3. Openen

De automation begint zodra er een campagne of een e-mail uit een automation geopend wordt. Kies vervolgens de e-mail die geopend moet worden om de automation te starten. Je kunt ook kiezen voor ‘Elke e-mail’, dan maakt het niet uit welke e-mail of campagne geopend wordt.

4. Klikken

De automation begint zodra er in een campagne of een e-mail uit een automation geklikt wordt. Kies vervolgens de e-mail waarin geklikt moet worden om de automation te starten. Als je kiest voor een specifieke e-mail of campagne, dan kun je vervolgens aangeven op welke link geklikt moet worden om de automation te starten.

5. Op basis van datum/tijd

De automation begint als een bepaalde datum wordt bereikt. De bereikte datum wordt vergeleken met een datumveld in een van jouw lijsten. Zo kunt je bijvoorbeeld een e-mail sturen op een verjaardag, of als een contract afloopt. Kies vervolgens de lijst waarin het datumveld voorkomt. Als er meerdere datumvelden in de lijst voorkomen dan kun je hier aangeven om welk veld het gaat. De automation kan meteen bij het bereiken van de datum verstuurd worden. Maar het kan ook eerder of later. Kies hiervoor Ervoor of Erna en geef aan hoeveel dagen, weken of maanden ervoor of erna.

Tot slot kun je nog aangeven of de automation jaarlijks opnieuw moet starten bij het bereiken van de datum (dus op basis van dag en maand), of eenmalig waarbij ook het jaar wordt meegenomen. De eerste (dag en maand) is handig voor bijvoorbeeld verjaardagen of jaarlijkse contracten. De tweede is geschikt voor gebeurtenissen die niet terugkeren, bijvoorbeeld een bruiloft of het einde van een contract.

Herkomst

  • Overal: herkomst maakt niet uit;
  • Dit programma: het telt alleen als hij binnen de applicatie van Laposta wordt gedaan;
  • Buiten dit programma: het telt alleen als hij buiten de applicatie van Laposta is gedaan, dus via een extern aanmeldformulier;
  • Via de API: het telt alleen als deze via de API wordt gedaan.

HET OPBOUWEN VAN EEN AUTOMATION

Er zijn verschillende bouwstukken voor het maken van een automation in Laposta. Die kunnen van de linkerkant waar ze staan, naar het automationveld versleept worden. Denk van tevoren goed na over de volgorde van de verschillende bouwstenen.

Verstuur e-mail

Een automation wordt natuurlijk vrijwel altijd gebruikt om een of meerdere e-mails te versturen. Door dit blokje in de automation te slepen kun je aangeven in welke stap van de automation dit moet gebeuren. Door het geplaatste blokje aan te klikken kun je de e-mail die je wilt versturen selecteren. Heb je nog geen e-mails gemaakt voor deze automation? Klik dan op ‘Maak een nieuwe e-mail’.

Als verzendmoment kun je de e-mail direct laten verzenden, of er kan een tijdje gewacht worden door het blokje ‘pauzeren’ in de automation te slepen. Eventueel kun je de volgende e-mail op een specifieke dag of een specifiek tijdstip laten versturen. Daarvoor vink je dan de desbetreffende dag en selecteer je het tijdstip.

Notificatie

Met dit bouwstuk kun je jezelf of een collega door middel van een kort e-mailtje op de hoogte houden van het bereiken van een bepaalde stap binnen de automation. Sleep het blokje naar de gewenste plek en klik erop om het in te stellen.

Inschrijven

Met dit bouwstuk kun je de relatie in de automation inschrijven in een andere lijst. Je kunt aan de relatie ook nog extra velden meegeven.

Uitschrijven

Met dit bouwstuk kun je de relatie uit de automation uitschrijven. Kies de lijst waaruit de relatie moet worden uitgeschreven. Dit kan de huidige lijst van de relatie zijn, maar het kan ook een andere lijst zijn. Bij een andere lijst kan het uitschrijven uiteraard alleen plaatsvinden als de relatie ook in die lijst voorkomt.

Wijzigen

Met dit bouwstuk kun je de waarde van een van de velden van de huidige relatie in de automation wijzigen.

Pauzeren

Met dit bouwstuk kun je een pauze inlassen. Dit doe je door aan te geven hoe lang er gewacht moet worden voor de automation verder gaat naar de volgende stap.

Wacht tot…

Met dit bouwstuk kun je de automation laten wachten tot aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Je kunt meerdere voorwaarden invoeren, waarbij de automation verder zal gaan als aan één van de voorwaarden is voldaan.

Als/dan

Met dit bouwstuk kun je jouw automation splitsen in twee verschillende ‘paden’. Eén voor relaties die voldoen aan bepaalde voorwaarden, en een ander pad voor relaties die hier niet aan voldoen. Je kunt meerdere voorwaarden invoeren. Je kunt hierbij steeds kiezen of de voorwaarde de selectie moet beperken (dat wil zeggen dat ook aan de nieuwe voorwaarde voldaan moet zijn), of de de selectie juist moet uitbreiden (dat wil zeggen dat voldoen aan één van de voorwaarden voldoende is). Je kunt dit zien bij het invullen van de voorwaarden aan de ‘- EN -‘ en de ‘- OF -‘ die tussen de voorwaarden wordt geplaatst.

  • Voorwaarde op basis van een veld: Hiermee kun je aangeven dat een veld een bepaalde waarde moet hebben.

  • Voorwaarde op basis van een actie: Hier vindt u een uitgebreide lijst met acties waaruit je een keuze kunt maken. De acties hebben betrekking op verzenden, openen en klikken.

  • Voorwaarde op basis van datum of tijd: Hiermee kun je aangeven dat aan een bepaalde tijdsvoorwaarde moet worden voldaan. Je kiest eerst een tijdseenheid (uur, dag van de week, dag van de maand, maand of jaar). Vervolgens geef je aan of aan de voorwaarde voldaan wordt als het moment gelijk is aan de gekozen waarde, of eerder of later. En tot slot kies je de waarde.

RESULTATEN VAN AUTOMATIONS

Als de automation in Laposta loopt wil je natuurlijk ook de resultaten bijhouden. Onder Resultaten → Automations vind je een overzicht van alle automations die ooit gestart zijn. Bij elke automation worden de kerncijfers vermeld, bijvoorbeeld hoe vaak ze gestart zijn, en hoeveel e-mails er verzonden zijn. Ook zie je de gemiddelde ratio’s voor de e-mails die binnen de automation verzonden zijn. Door op Bekijk rapport te klikken krijg je meer informatie over de betreffende automation te zien.

Vanuit het overzicht van automations kun je doorklikken naar een van de automations, waarin de prestaties van een enkele automation uitgebreid worden belicht.

  • Spreiding starten, voltooien en binnen deze automation verzonden e-mails : Deze spreidingsgrafiek laat zien hoeveel keer de automation gestart is, hoeveel keer volledig doorlopen, en hoeveel e-mails er verzonden zijn. Dit steeds binnen de periode die je rechtsboven kunt selecteren.

  • E-mails binnen deze automation : Elke e-mail binnen een automation heeft z’n eigen statistieken. Hier ziet u in een oogopslag de belangrijkste ratio’s onder elkaar. Wil je alles weten over een bepaalde e-mail? Klik dan op Alle resultaten.

Misschien heb je al eens eerder mijn blogartikel gelezen over de 12 voordelen van Laposta ten opzichte van Mailchimp. Daarin vermeldde ik al dat Mailchimp een goedwerkende autoresponder heeft, maar die is maar deels beschikbaar voor gratis klanten. En Laposta heeft dus bovenstaande automation mogelijkheden en die zijn beschikbaar voor alle klanten.

Zit jij al bij Laposta voor je e-mail marketing?

Zo ja, wat vind jij het grootste voordeel?

Laat het mij graag in een commentaar hieronder weten.

Laposta overstapgids

Zit je nog niet bij Laposta, maar wil je dat wel? Download dan deze handige stap-voor-stap Laposta Overstapgids!

Dan krijg je ook nog meer tips over ondernemen, bloggen, social media, organiseren en nog veel meer via mijn VA News voor ondernemers.

Pin deze afbeeldingen, behorend bij dit artikel:

Volg en like EF Office Management: